ĐƯỜNG DÂY MANG THAI HỘ XUYÊN QUỐC GIA ĐÃ ĐƯỢC PHANH PHUI NHƯ THẾ NÀO??