Na základne školy sa vrátia ďalšie ročníky od 19. apríla