Promocija koncerta Gorana Bregovića „Tri pisma iz Sarajeva“