ქარიშხალი თურქეთში

თურქეთს ძლიერი ქარიშხალი დაატყდა თავს