TẠP ÂM TRẮNG - White Noise (2022)

TẠP ÂM TRẮNG - White Noise (2022)