Komunitetet jo-serbe në Kosovë do t’i drejtohen PZAP-së dhe Gjykatës Supreme për “uzurpimin” e vendeve të garantuara, në Kuvend

Komunitetet jo-serbe në Kosovë do t’i drejtohen PZAP-së dhe Gjykatës Supreme për “uzurpimin” e vendeve të garantuara, në Kuvend