Εικόνα από τον Κηφισό στο Φάληρο

Εικόνα από τον Κηφισό στο Φάληρο