El portaveu de la plataforma que dona suport als dos joves, Mostafà Shaimi: Elisenda Paluzie; Marcel Mauri, i Natàlia Sánchez