Q. Wang vs. H. Watson: Third Round

Wang Qiang (CHN) vs. Heather Watson (GBR) in the 2019 Tianjin Open Rd. Of 16 Match Point.