Opatrenia pri športových a kultúrnych podujatiach,