Cận cảnh vây bắt nhóm tội phạm ma túy ôm súng cố thủ tại Hà Tĩnh