آموزش ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن نقشه و عکس در Arcgis

در این آموزش ویدیویی به طور کامل georeference یا ژئورفرنس کردن نقشه و عکس آموزش داده می شود. با ما همراه باشید.