เจ้าหน้าที่แจง ภาพชาวบ้านแย่งบัตรคิวฉีดวัคซีนชุลมุน หน้า รพ.ปางศิลาทอง

วุ่นทั้งโรงพยาบาล ชาวบ้านแย่งบัตรคิวฉีดวัคซีน "โควิด-19" กันชุลมุน ยืนด่าเถียงกันสนั่น เจ้าหน้าที่แจง เหตุมาจากเข้าใจผิด คิดว่าวอล์กอินได้