Thí sinh gian lận thi cử đang học tại trường Công an sẽ xử lý như thế nào?