Uznesenie vlády o predĺžení núdzového stavu je v súlade s Ústavou