Návrat žiakov do škôl sa odkladá minimálne o ďalší týždeň