Johan H. Andresen om sosialt entrepenørskap

Se hans innlegg fra Investordagene 2020