Vergoeding varkensrecht Srv vastgesteld

De prijzen waarvoor binnen de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) rechten uit de markt worden gehaald, staan vast. In concentratiegebied Oost komt de prijs op 52 euro per recht; in Zuid 151 euro.