Boeren aan de gang met kringlooplandbouw

Alle koeien hebben de kop laag aan het voerhek. Zo ziet melkveehouder Arnold van Schriek uit Netterden zijn koeien het liefst. Hij is een van de 350 boeren die mee doet aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek, kortweg VKA, en probeert in zijn rantsoen te sturen op eiwit. Boeren in de Achterhoek zijn al zes jaar aan het experimenteren met kringlooplandbouw. Dinsdagavond kwamen ze bij elkaar en hopen ze ccmeer collega’s enthousiast te maken.