Najčitanije vijesti na portalu "Avaz" za 20. novembar