3.ไฮไลท์คู่ Ahjก.กำไรเงิน Vs ป.เทพบุตร เดิมพัน 220,000 บาท สนามดีดีอนันตชัย 3 กรกฎาคม 2565