Наши учени изследват гените на устойчиви при резки климатичн