น้ำหลากเข้าท่วม อ.ตาคลี นครสวรรค์ ตำบลหัวหวาย-หน้ากองบิน 4

18:30 น เกิดมวลน้ำหลากเข้าสู่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ บนถนนพหลโยธิน ช่วงระหว่างทางแยกเข้าตำบลหัวหวาย ไปจนถึงหน้าฐานทัพทหารกองบิน 4 เป็นระยะทางกว่า 1 กม. ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น ทำให้การจราจรเริ่มติดขัด โดยเฉพาะรถขนาดเล็ก สัญจรด้วยความยากลำบาก