Zaplavené Rudno nad Hronom: Prečo sa pretrhla miestna hrádzka?

Denník SME nakrúcal v Rudne nad Hronom deň po bleskovej povodni. Veľká povodňová vlna prešla dedinou 17. mája 2021 po tom, čo jej nápor nevydržala miestna hrádzka. Vybudovali ju v rámci protipovodňových opatrení v roku 2011. Teraz nevydržala tlak vody. Povodeň si vyžiadala aj jednu obeť na ľudskom živote, vlna so sebou zobrala staršieho obyvateľa Rudna, bývalého starostu Stanislava Lukyho. Reportér Michal Katuška zisťoval, kto za pretrhnutie hrádzky nesie zodpovednosť a či je takýchto potenciálne ohrozených obcí na Slovensku viac.