Mutácia v géne môže vyzerať v každej generácii inak