- Ny KRAS-hemmer er bedre enn docetaxel og gir hos mindre bivirkninger