ساخت کول پد لپ تاپ

ساخت کول پد چوبی برای لپ تاپ با قابلیت تنظیم ارتفاع