สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับตรง #Dek65 หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ

กับหลักสูตรคุณภาพ ก้าวทันเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ใน 2 วิทยาเขต แคมปัสเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี  และ แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ห้องปฏิบัติการครบครัน พร้อมโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศ ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานกับอาชีพในฝันไปกับคณะและสาขาวิชาในสายต่างๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0