Hva tenker lokal befolkningen på Herøy om lønnsgapet?

Reportasje lønnsgap på Herøy