പ്രമേഹ രോഗിയായ മകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പാലക്കാട് വിത്തനശ്ശേരി സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണനാണ് മകൻ മുകുന്ദനെ വെട്ടിക്കൊന്നശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചത്

പ്രമേഹ രോഗിയായ മകനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പാലക്കാട് വിത്തനശ്ശേരി സ്വദേശി ബാലകൃഷ്ണനാണ് മകൻ മുകുന്ദനെ വെട്ടിക്കൊന്നശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ചത്