Her står reketråleren «Teis» i brann i Oslofjorden

I november 2021 brant reketråleren «Teis». MOB-båt og redningsskøyta «Klaveness Marine» deltar i slukkearbeidet. RS «Elias» har fraktet redningspersonell ut til stedet.