പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കും

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുക്കും