Učitelia oslávili svoj deň v Elektrárni Piešťany

Nezabudnite dnes poďakovať všetkým učiteľom za energiu, ktorú investujú do svojho povolania a žiakov. Učitelia zapojení do programu Zelená škola, oslávili svoj deň v Elektrárni Piešťany, osobne im zablahoželali aj Milan Lasica, Elena Vacvalová či Oľga Feldeková.