شاهزاده محمد بن سلمان جزئیات پروژه جزیره لوکس «سنداله» را اعلام کرد