Imala sam lagodan život, i u 102. godini žao mi je umrijeti