سامانه شمیم چیست اموزش کار با سامانه شمیم و نحوه ثبت نام در سامانه شمیم

در این ویدیوی آموزشی به نحوه ثبت نام در سامانه شمیم و معرفی آن می پردازیم.