شهبانو فرح پهلوی در جمع صمیمانه ایرانیان در قاهره

شهبانو فرح پهلوی، روز جمعه ۶ مرداد، یک روز پس از چهل و سومین مراسم یادبود محمدرضا شاه پهلوی، در جمع ایرانیانی که برای بزرگداشت او به قاهره سفر کرده‌اند حضور پیدا کرد و از آنان قدردانی کرد. شهبانو ساعاتی را میان ایرانیان گذراند، با آنان عکس گرفت و به خاطراتشان گوش داد و سپس با بدرقه ایرانیان حاضر در قاهره، مصر را ترک کرد. در تصاویری که خانم اختر قاسمی از قاهره برای ایندیپندنت فارسی ارسال کرده است، هیجان و خوشحالی حاضران از دیدار با شهبانو فرح پهلوی به وضوح دیده می‌شود.