بورس تحصیلی کانادا به چه افرادی تعلق می گیره ؟

در این ویدیو مرتضی همام پور مشاور قانونی مهاجرت کانادا توضیح می دهد که بورس تحصیلی کانادا به چه افرادی تعلق می‌گیرد