Жестовият език. Борис и Алекс, които правят и изкуството достъпно за глухите

Борис и Алекс правят жестовия език достъпен за всички, включително и за чуващи хора.