دختری که توسط یکی از مسئولان پالایشگاه آبادان مورد تجاوز قرار گرفته بود