การบินไทย จัดเต็ม 5 เที่ยวบิน จากยุโรปสู่ภูเก็ตหนุน "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์"

การบินไทยจัดเต็ม บินตรงจากยุโรป-ภูเก็ต 5 ไฟลต์ตลอดเดือน ก.ค.-ก.ย. หนุน "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" ขณะที่เที่ยวบินแรกเริ่มแล้ว