แม่น้ำสะแกกรังอุทัยธานีขึ้นสูง ทะลักท่วมโบราณสถานวัดโบสถ์

แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี เริ่มวิกฤติอย่างหนัก ทะลักเข้าท่วมโบราณสถาน วัดอุโปสถาราม หรือวัดโบสถ์ และทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งตลอดแนว ส่วนตลาดริมน้ำไม่กระทบเพราะมีเขื่อนกั้นไว้แล้ว