Impak Covid-19: Tenggelam dalam debu

Yayasan Warisan Ummah Ikhlas membawa misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui Baca, Faham dan Amal. Kini formula al-Quran dibawa kepada pelaksanaan program Wacana Al-Quran untuk mendekati isu-isu semasa kita semua bersama pakar dan ilmuwan pelbagai bidang dengan menjadikan al-Quran sebagai solusi. Pelbagai aspek termasuk ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, politik mahupun sosial akan dibicarakan dan dibawa solusi kepada al-Quran. #wacanaalquran #bacafahamamal #sahabahalquran #quranhour