Watch Trailer: 'Yogi Bear'

Everyone's favorite pic-a-nic basket-stealing bear comes to the big screen in "Yogi Bear."