വാജ്‌പേയിയുടെ പഴയ പ്രസംഗം ആയുധമാക്കി, ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി വരുണ്‍ ഗാന്ധി

വാജ്‌പേയിയുടെ പഴയ പ്രസംഗം ആയുധമാക്കി, ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി വരുണ്‍ ഗാന്ധി