Charleston 2019- M. Keys vs C. Wozniacki Championship Point

Madison Keys (USA) vs Caroline Wozniacki (DEN) in the Championship match at the 2019 Volvo Car Open. Championship Point