قبرهای میلیاردی تهران؛ تجارت کفن و دفن

قیمت دو تا ده میلیاردتومانی قبر در تهران شوخی نیست، بلکه عددی واقعی است. تجارت قبر، برگزاری مراسم دفن و سنگ قبر، سه بخش مهم از بازار کفن‌ودفن در ایران است که قیمت‌ها در آن سقف ندارد. در قطعات ناحیه دو یا «قطعات ۲۰۰ تا ۲۹۹» بهشت زهرا تهران قیمت قبر حداقل ۷۵ میلیون تومان است، قیمت قبر در قطعات ناحیه ۱«قطعه ۱ تا ۱۹۹» حداقل ۱۱۵ میلیون تومان است. قطعه ۱۱۰ بهشت زهرای تهران به دلیل خاص بودن و بار نشانه‌ای این عدد در فرهنگ تشیع یکی از قطعات بسیار گران است. امامزاده صالح تجریش صاحب گران‌ترین قبور تهران است و امکان دفن در آن جدای از شرط تمکن مالی، نیاز به تایید متولیان دارد. قیمت قبر در سردابه امامزاده صالح با حداقل قیمت دو میلیارد تومان آغاز و به بیش از ده میلیارد تومان می‌رسد. قبرستان گلندوک لواسان که شبیه گورستان‌های اروپایی است، یکی از محل‌های محبوب خانواده‌های ثروتمند ایران برای خاکسپاری است. بدل‌شدن مراسم کفن‌ودفن مردگان به فرصت فخرفروشی در شرایطی بین طبقه‌ای از ایرانیان ‌افزایش یافته که بعضی از جوانان تمایل به سوزاندن اجساد یا واگذاری آن به مراکز تحقیقاتی دارند.