Michal Havran: Transrodovosť v rodine

Diskusia Michala Havrana o roli rodičov a blízkej rodiny ako najdôležitejšej opory v živote transrodových ľudí na festivale „Svet podľa Gabriela 2020“. Hosťky: Veronika Hrašková a Pavlína Fichta Čierna. Svet podľa Gabriela - 2. ročník festivalu transrodovej kultúry“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.