പെരുമ്പാവൂർ ദീപാ കൊലക്കേസ്; അസം സ്വദേശിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം

പെരുമ്പാവൂർ ദീപാ കൊലക്കേസ്; അസം സ്വദേശിക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം