അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് വീടുകളില്‍ എത്തി വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവയ്പ്പ്; സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് ആരാഞ്ഞു

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് വീടുകളില്‍ എത്തി വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവയ്പ്പ്; സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് ആരാഞ്ഞു